Tüketici Politikamız

VİZYONUMUZ
Sağlıklı yaşam; mutluluk ve başarının anahtarıdır. Düzenli ve
ömür boyu spor yapmak, sağlıklı yaşamın en önemli
gerekliliklerinden biridir. Liderliğini yaptığımız bu sektörde;
müşterilerimiz için hep daha iyisini aramak, geliştirmek ve
sunmak; müşterilerimizde memnuniyet sağlarken, bizi de iki kat
mutlu etmektedir.

MİSYONUMUZ
Müşterilerimize; her yaş ve ortamda spor yapabilmeleri için
yüksek kaliteli ürün ve sistemleri bütçelerine uygun seçeneklerle
ve tescil edilmiş kalitede bir hizmet sürekliliği ile sunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Malzeme temininden depolamaya, müşteriye sunumdan servis
hizmetlerine kadar geçen tüm aşamalarda; müşteri
memnuniyetini ön planda tutmak, müşteri istek ve beklentilerini
tespit edip, bunu sürekli araştırdığımız teknoloji ile geliştirip,
zenginleştirerek müşterimize geri döndürmek; her aşamada
müşteri ihtiyaçlarını en kısa sürede ve hatasız karşılamak ve
bütün çalışanlarımızı verdiğimiz hizmetin her aşamasında, işini
bilen, takım ruhuna sahip yüksek motivasyonlu bireyler haline
getirmek kalite anlayışımızdır.

>> Firma geneline müşteri memnuniyeti kurallarının yerine
getirilmesinin öneminin iletilmesi,

>> Kalite politikasına ulaşmak amacı ile gerekli faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi,

>> Kalite sistemini gözden geçirme faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,

>> Kaynakların mevcudiyetinin ve devamının güvence altına
alınması, Bu taahhütleri, her aşamada ISO 9001:2015 Kalite Standartları kurallarına uygun yerine getirmek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak
firmamız, müşterinin, firmamızın müşteri şartlarını yerine getirip
getirmediğine dair müşteri algılamasıyla ilgili bilgileri
izlemektedir. Bu bilgilerin elde edilmesi ve kullanılması için gerekli metotları belirlemiştir.

VERİ ANALİZİ
Firmamız; kalite yönetim sisteminin etkin kullanımı ve dinamik
gelişimi için; kontrol sahalarını belirlemekte; bu noktalardan
düzenli veri toplamakta ve analiz etmektedir. Bu izleme ve
ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan doğan veriyi
içermektedir.

>> Müşteri memnuniyeti
>> Hizmet şartlarına uyum
>> Önleyici faaliyetler için fırsatlar da dâhil olmak üzere proseslerin ve ürünlerin karakteristikleri ve eğilimleri tedarikçiler ile ilgili bilgileri içermektedir.

MÜŞTERİ ODAKLILIK
Firmamız üst yönetimi müşteri memnuniyetinin arttırılması amacı ile müşteri şartlarını yerine getirmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Müşteri şikâyetleri değerlendirilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu amaçla tüm personelimize profesyonel eğitim aldırılmış ve firmamızın almış olduğu ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Kalite Standartları Belgesi doğrultusunda hizmet verilmektedir.

ÇEVRE DOSTU
INTERSPOR DIŞ TİC. A.Ş. toplumu ve çevreyi korur, destekler. Firmamız, çevre korumaya verdiği bu önemi, almış olduğu ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi Kalite Standartları belgesi ile belgelemiştir.
• Satış Sonrası Servis Hizmetleri “Kalite Ödülü”
• Authorised Economic Operator/ Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
• TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
• TS 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• TS EN ISO 14001:2015 Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi
• TS 18001:2007 - OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi