Çevre Politikamız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa
ve yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutup
bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek
ve bu bilincin tüm birimlerimizde “Operasyonel İş Mükemmelliği”
ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre
bırakmaktır.

INTERSPOR DIŞ TİC. A.Ş. olarak Çevre Politikamızı hayata geçirme
faaliyetlerimiz:

>> Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri
gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak

>> Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az
zarar veren uygun teknolojileri kullanıp doğal kaynakların
korunması sağlamak.

>> Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm
çalışanlarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek
katılımlarını sağlamak.

>> Ürünlerimizin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için
tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

>> Taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu
oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden
değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

>> İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil
durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü
oluşturmaktır.

INTERSPOR DIŞ TİC. A.Ş., TS EN ISO 14001:2015 Çevre Güvenliği
Yönetim Sistemi
belgesine sahiptir.